Werk 763 Oderstellung (rejon Cigacice, przeprawa promowa Brody)

Werk 763 lub też Bauwerk 763 jest jednym z bunkrów linii umocnień Oderstellung, znajdującej się pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Wrocławiem. Nasza Fundacja zajmuje się obiektem, jego renowacją oraz udostępnieniem zwiedzającym w trakcie wydarzeń.

Werk 763 znajduje się na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Czerwieńsk.

Fanpage obiektu: https://web.facebook.com/Werk763/

MG-Schartenstand 763 to obiekt bojowy na 1 CKM (MG08 kal. 7.92 mm). Wybudowany w 1935 roku. Wykonany w kategorii odporności ogniowej „B1” ze ścianami zewnętrznymi grubości 1 metra i stropodachem grubości 80 centymetrów. Obiekt składa się z trzech pomieszczeń:
– Gazoszczelnej śluzy wejściowej
– Izby pogotowia załogi
– Izby bojowej

Stała obsługa obiektu to sześciu żołnierzy. Dodatkowo w obiekcie stacjonowała grupa wypadowa (drużyna piechoty) w sile dziewięciu żołnierzy.

MG-Schartenstand 763 is a combat object for 1 heavy machine gun MG08 cal. 7.92 mm. Built in 1935. Made in the category of resistance to fire „B1” with external wall thickness of 1 meter, flat 80 centimeters roof. The building consists of three rooms:
– Gas-tight entrance lock
– Chamber for crew
– Combat chamber

Constant facility service was six soldiers. In addition, in the facility could been deployed an Infantry team in the strength of nine soldiers.

Werk 763