Fundacja HIFI – czym się zajmujemy?

Od początku nasze działania są związane z kilkoma dziedzinami życia oraz pasji naszych wolontariuszy.
Po pierwsze uwielbiamy fortyfikacje. Wszystkie bez wyjątku. Dlatego właśnie dużą część naszych działań poświęcamy na renowację, zdobywanie środków i opiekę nad bunkrami i schronami w zachodniej Polsce. Nasi wolontariusze to kopalnia wiedzy historycznej – każdy w innym zakresie.

Przy okazji działań terenowych zajmujemy się także działaniami na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pomagamy w organizacji rajdów 4×4, imprez BRD oraz wspieramy działania grup lokalnych w tym zakresie (np. grupę 4×4 Zielona Góra).

Nasze działania to także nowo powstały projekt WWRT czyli Wielki Winobraniowy Rajd Turystyczny oraz od lat Rajdy 4×4 dla WOŚP Zielona Góra.

Kolejną składową naszych działań jest szeroko rozumiana profilaktyka społeczna. Prowadzimy działania na rzecz reintegracji osób wykluczonych oraz przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu organizując mniejsze lub większe akcje dla społeczności lokalnych.

Jeżeli czytając to czujesz, że jest to coś co chcesz robić, zgłoś się do nas!
Prowadzimy stały nabór wolontariuszy.