Dzięki Wam i dzięki Związkowi Lubuskich Organizacji Pozarządowych (http://www.zlop.pl) możemy zbierać 1% podatku na renowację obiektów będących pod naszą bezpośrednią i pośrednia opieką!

Jeżeli chcesz nas wspomóc, wystarczy że uzupełnisz swój PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38  i wpiszesz w nim:
KRS: 0000168965 i cel szczegółowy: „Bunkry”.

Nasze działania można wspierać także bezpośrednimi wpłatami na konto:
mBank 20 1140 2004 0000 3802 7695 6145
z konkretnym celem w tytule lub też bez niego, a wtedy datki przeznaczymy na bieżące utrzymanie obiektów!